f o l l o w           

Wilson Reis  
defeats
  Deividas Taurosevicius
Split Decision
Bellator 33: Bellator XXXIII
October 21, 2010
Philadelphia, Pennsylvania, USA
REFEREE: Keith Peterson
TALE OF THE TAPE
Reis Taurosevicius
Minas Gerais, Brazil BORN Lithuania
25 AGE 33
146 lbs. WEIGHT 145 lbs.
Unknown Judge
ROUND Reis Taurosevicius
1 - -
2 - -
3 - -
TOTAL 28 29
Unknown Judge
ROUND Reis Taurosevicius
1 - -
2 - -
3 - -
TOTAL 29 28
Unknown Judge
ROUND Reis Taurosevicius
1 - -
2 - -
3 - -
TOTAL 29 28

NO MEDIA SCORES AVAILABLE

YOUR SCORECARD
ROUND Reis Taurosevicius
1
2
3
TOTAL - -

Show Results


 © 2020 MMADecisions.com